لاتاری افراد متاهل دو شانسه

اطلاعات اولیه

اطلاعات محل سکونت

سایر اطلاعات

ارسال عکس

Max. file size: 5 MB.

مشخصات همسر متقاضی

سایر اطلاعات همسر

ارسال عکس همسر

Max. file size: 5 MB.
مبلغ(Required)

شرایط ارسال عکس

در هنگام گرفتن عکس زاویه باید مستقیم باشد.
سایز عکس باید 600 تا 1200 پیکسل باشد
زمینه عکس ارسالی باید سفید باشد
عکس سیاه و سفید قبول نیست و باید رنگی باشد
عکسی که برای لاتاری آپلود می کنید باید بدون عینک و سمعک باشد
موی شما نباید صورتتان را بپوشاند
نیازی به معلوم بودن گوش هاتون نیست
گردی صورت باید کامل واضح باشد.
سن عکس نباید بیشتر از 6 ماه باشد