جدول اعلام نرخ پاسپورت دومینیکا | DONATION

نفرات روش DONATION تعداد کمک به دولت پردازش بررسی امنیتی صدور پاسپورت هزینه کارگزار مبالغ اعلامی به متقاضی
نفر اصلی 1 100000 1000 7500 315 5000 113000
زوج 2 125000 1000 11500 630 5000 143000
زوج + 1 فرزند زیر 16 سال 3 138000 1000 11500 945 5000 156000
زوج + 1 فرزند بالای 16 سال 3 138000 1000 15500 945 5000 159000
زوج +2 فرزند زیر 16 سال 4 138000 1000 11500 1260 5000 156000
زوج +2 فرزند بالای 16 سال 4 138000 1000 19500 1260 5000 164000
زوج +1 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 4 138000 1000 155000 1260 5000 160000
زوج + 3 فرزند زیر 16 سال 5 148000 1000 12500 1575 5000 168000
زوج + 3 فرزند بالای 16 سال 5 148000 1000 23500 1575 5000 179000
زوج + 2 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16سال 5 148000 1000 15500 1575 5000 171000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال 6 158000 1000 11500 1890 5000 177000
زوج + 4 فرزند بالای 16 سال 6 158000 1000 27500 1890 5000 193000
زوج+ 2 فرزند بالای 16سال+ 2فرزند زیر 16 سال 6 158000 1000 19500 1890 5000 185000
زوج + 5 فرزند زیر 16 سال 7 168000 1000 11500 2205 5000 187000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 7 168000 1000 15500 2205 5000 191000
زوج + 6 فرزند زیر 16 سال+ 2 فرزند بالای 16 سال 10 178000 1000 19500 3150 5000 207000
نفرات روش DONATION تعداد کمک به دولت پردازش بررسی امنیتی صدور پاسپورت هزینه کارگزار مبالغ اعلامی به متقاضی
نفر اصلی 1 100000 1000 7500 315 5000 113000
زوج 2 125000 1000 11500 630 5000 143000
زوج + 1 فرزند زیر 16 سال 3 138000 1000 11500 945 5000 156000
زوج + 1 فرزند بالای 16 سال 3 138000 1000 15500 945 5000 159000
زوج +2 فرزند زیر 16 سال 4 138000 1000 11500 1260 5000 156000
زوج +2 فرزند بالای 16 سال 4 138000 1000 19500 1260 5000 164000
زوج +1 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 4 138000 1000 155000 1260 5000 160000
زوج + 3 فرزند زیر 16 سال 5 148000 1000 12500 1575 5000 168000
زوج + 3 فرزند بالای 16 سال 5 148000 1000 23500 1575 5000 179000
زوج + 2 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16سال 5 148000 1000 15500 1575 5000 171000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال 6 158000 1000 11500 1890 5000 177000
زوج + 4 فرزند بالای 16 سال 6 158000 1000 27500 1890 5000 193000
زوج+ 2 فرزند بالای 16سال+ 2فرزند زیر 16 سال 6 158000 1000 19500 1890 5000 185000
زوج + 5 فرزند زیر 16 سال 7 168000 1000 11500 2205 5000 187000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 7 168000 1000 15500 2205 5000 191000
زوج + 6 فرزند زیر 16 سال+ 2 فرزند بالای 16 سال 10 178000 1000 19500 3150 5000 207000

جدول اعلام نرخ پاسپورت دومینیکا | REAL STATE

نفرات روش REAL STATE تعداد سرمایه گذاری هزینه دولتی پردازش بررسی امنیتی صدور پاسپورت هزینه کارگزار مبالغ اعلامی به متقاضی
نفر اصلی 1 85000 25000 1000 7500 315 5000 124000
زوج 2 92000 35000 1000 11500 630 5000 145000
زوج + 1 فرزند زیر 16 سال 3 95000 35000 1000 11500 945 5000 148000
زوج + 1 فرزند بالای 16 سال 3 95000 35000 1000 15500 945 5000 151000
زوج +2 فرزند زیر 16 سال 4 95000 35000 1000 11500 1260 5000 148000
زوج +2 فرزند بالای 16 سال 4 95000 35000 1000 19500 1260 5000 157000
زوج +1 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 4 95000 35000 1000 15500 1260 5000 153000
زوج + 3 فرزند زیر 16 سال 5 95000 50000 1000 12500 1575 5000 166000
زوج + 3 فرزند بالای 16 سال 5 95000 50000 1000 23500 1575 5000 170000
زوج + 2 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16سال 5 95000 50000 1000 15500 1575 5000 171000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال 6 95000 50000 1000 11500 1890 5000 165000
زوج + 4 فرزند بالای 16 سال 6 95000 50000 1000 27500 1890 5000 181000
زوج+ 2 فرزند بالای 16سال+ 2فرزند زیر 16 سال 6 95000 50000 1000 19500 1890 5000 173000
زوج + 5 فرزند زیر 16 سال 7 95000 75000 1000 11500 2205 5000 190000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 7 95000 75000 1000 15500 2205 5000 194000
زوج + 6 فرزند زیر 16 سال+ 2 فرزند بالای 16 سال 10 95000 150000 1000 19500 3150 5000 273000
نفرات روش REAL STATE تعداد سرمایه گذاری هزینه دولتی پردازش بررسی امنیتی صدور پاسپورت هزینه کارگزار مبالغ اعلامی به متقاضی
نفر اصلی 1 85000 25000 1000 7500 315 5000 124000
زوج 2 92000 35000 1000 11500 630 5000 145000
زوج + 1 فرزند زیر 16 سال 3 95000 35000 1000 11500 945 5000 148000
زوج + 1 فرزند بالای 16 سال 3 95000 35000 1000 15500 945 5000 151000
زوج +2 فرزند زیر 16 سال 4 95000 35000 1000 11500 1260 5000 148000
زوج +2 فرزند بالای 16 سال 4 95000 35000 1000 19500 1260 5000 157000
زوج +1 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 4 95000 35000 1000 15500 1260 5000 153000
زوج + 3 فرزند زیر 16 سال 5 95000 50000 1000 12500 1575 5000 166000
زوج + 3 فرزند بالای 16 سال 5 95000 50000 1000 23500 1575 5000 170000
زوج + 2 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16سال 5 95000 50000 1000 15500 1575 5000 171000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال 6 95000 50000 1000 11500 1890 5000 165000
زوج + 4 فرزند بالای 16 سال 6 95000 50000 1000 27500 1890 5000 181000
زوج+ 2 فرزند بالای 16سال+ 2فرزند زیر 16 سال 6 95000 50000 1000 19500 1890 5000 173000
زوج + 5 فرزند زیر 16 سال 7 95000 75000 1000 11500 2205 5000 190000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 7 95000 75000 1000 15500 2205 5000 194000
زوج + 6 فرزند زیر 16 سال+ 2 فرزند بالای 16 سال 10 95000 150000 1000 19500 3150 5000 273000

اخذ شهروندی دومینیکا

شرایط دریافت پاسپورت

مراحل گرفتن پاسپورت

مزایا پاسپورت دومینیکا

در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با پاسپورت دومینیکا صحبت کرده و اطلاعات مفیدی در این زمینه به شما ارائه دهیم. افراد بسیار زیادی به دنبال دریافت پاسپورت دومینیکا می باشند و می توانند از طریق این پاسپورت مزایای بسیار زیادی دریافت کنند. اگر شما نیز در این زمینه سوالاتی درباره دریافت پاسپورت دارید برای خود و خانواده تان دارید، بهتر است تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید زیرا قصد داریم اطلاعات بسیار مفیدی در این زمینه به شما ارائه دهیم.

کشور های مجاز با پاسپورت دومینیکا

افرادی که پاسپورت دومینیکا را دریافت می‌ کنند می‌ توانند از طریق این پاسپورت به یک سری از کشور های مجاز سفر کنند. افرادی که پاسپورت دومینیکا را دارند می توانند بدون دریافت هیچ گونه ویزایی مستقیماً به یک سری از کشور ها سفر کرده و به مدت ۱۸۰ روز در آنجا اقامت داشته باشند. در قاره آمریکا می‌ توان به کشور هایی مانند برزیل، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، هائیتی، نیکاراگوئه، پرو، پاناما، ونزوئلا، ترینیداد و توباگو، سنت لوسیا، خانه جمهوری، آنتیگوا و باربودا، باربادوس و بلیز و … اشاره کرد. در قاره آسیا نیز می توان به کشور هایی مانند بنگلادش، چین، اندونزی، اسرائیل، ایران، اردن، مالدیو، مالزی، فیلیپین،‌ سنگاپور، سریلانکا، کره جنوبی، تیمور لست، کامبوج، نپال و … اشاره کرد.

کشور های بسیار زیادی در قاره اروپا وجود دارند که با این‌ پاسپورت می توان به راحتی و بدون هیچ مشکلی به آن سفر کرد. در قاره اروپا نیز کشور هایی مانند اتریش، بلژیک، کرواسی، قبرس، دانمارک، آلمان، فرانسه، یونان، ایسلند، ایرلند، مجارستان، مالت، اسپانیا،‌ سوئد، سوئیس، انگلستان، واتیکان، هلند، نروژ، لهستان،‌ پرتغال، رومانی و … جزو کشور هایی هستند که افراد با این پاسپورت می توانند به آنجا سفر کنند. در قسمت اقیانوسیه نیز پالائو، سلیمان جزیره، وانواتو، فیجی، تونگا و میکرونزی و … شامل این کشور ها می باشند. پاسپورت دومینیکا این امکان را به افراد می‌ دهد تا بتوانند به صورت تفریحی به این کشورها رفته و از این کشور ها دیدن کنند. این پاسپورت دارای مزایای بسیار زیادی است که در ادامه به بررسی این مزایا خواهیم پرداخت. تنوع این کشور ها به قدری زیاد است که همه افراد برای دریافت این پاسپورت وسوسه شده و تمایل دارند این پاسپورت را در سریع ترین زمان ممکن دریافت کنند.

قدرت پاسپورت دومینیکا

می توان گفت قدرت پاسپورت دومینیکا زبانزد عام و خاص است. افرادی که این پاسپورت دارند می توانند به بیش از ۱۴۰ کشور در کل دنیا بدون هیچ مشکلی و بدون داشتن ویزا سفر کنند. این یک امتیاز بسیار بزرگ برای پاسپورت دوم به حساب می آید. شما با دریافت این پاسپورت می توانید شهروندی مادام العمر این کشور را گرفته و در این کشور به کار و تحصیل بپردازید و مانند یک شهروند عادی در آن زندگی نمایید. همچنین می توانید برای اعضای خانواده خود نیز از این پاسپورت گرفته و آن ها را نیز از این مزایا بهره مند نمایید. یکی از قدرت های دیگر پاسپورت دومینیکا معافیت‌ های مالیاتی آن می باشد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

قدرت پاسپورت دومینیکا

عکس پاسپورت دومینیکا

افراد بسیار زیادی تمایل دارند که یک پاسپورت دوم دریافت کنند. می توان گفت یکی از بهترین گزینه ها برای دریافت پاسپورت دوم پاسپورت دومینیکا می باشد. افراد از طریق آن می توانند بدون ویزا به کشور های مورد نظر خود سفر کنند. همچنین با دریافت این پاسپورت می توانند علاوه بر داشتن ملیت خود ملیت یک کشور ثانوی را نیز به دست آورند. همچنین می توانند از مزایای تابعیت هر دو کشور بهره مند شوند. در چند سال اخیر کشور دومینیکا یکی از بهترین گزینه ها برای گرفتن پاسپورت و دریافت تابعیت می باشد. شما برای دریافت پاسپورت دومینیکا باید یک سری مدارک را مطابق با استاندارد ها ارائه دهید تا بتوانید روند پرونده خود را سریع تر کرده و با موفقیت این پاسپورت دریافت کنید. عکس پاسپورت دومینیکا یک گزینه بسیار مهم است و باید به کیفیت و نکات مرتبط با آن توجه کنید. این عکس باید دارای یک سری  شرایط و اصول باشد.

در عکس پاسپورت باید شانه ها کاملاً در عکس مشخص باشند. همچنین در این عکس باید گوش های فرد به صورت کامل نمایش داده شوند. صورت فرد باید مستقیم رو به دوربین باشد. همچنین باید تا ۸۰ درصد از عکس را صورت فرد متقاضی اشغال کند. کیفیت عکس پاسپورت از اهمیت بالایی برخوردار است و باید این عکس‌ ها وضوح بسیار بالا بر روی کاغذ های با کیفیت چاپ شوند. میزان نوردهی در این عکس نیز بسیار مهم است. در عکس نباید نوردهی بیش از حد یا بسیار کم باشد که چهره فرد قابل تشخیص نباشد. زمینه عکس باید سفید و بدون هیچ گونه سایه ای باشد. نکته بسیار مهم در گرفتن اینگونه عکس ها تضاد بین تصویر و پس زمینه است. به عنوان مثال افراد نمی توانند از پیراهن سفید و پس زمینه سفید در عکس استفاده کنند.

اخذ پاسپورت دومینیکا

برای خانم ها و آقایان تاپ و لباس های بدون آستین جزو موارد غیر قابل قبول به حساب می‌ آیند‌ در عکس نباید از عینک آفتابی و یا زیورآلات استفاده شود. افرادی که دارای حجاب های اسلامی هستند، حجاب آن ها باید به گونه‌ ای باشد که پیشانی و چانه و گوش ها به صورت کامل مشخص و قابل تشخیص باشند. بهتر است از لباس های بدون مارک و بدون طرح استفاده شود و حالت چهره حالتی خنثی باشد. یعنی فرد نباید بیش از حد لبخند بزند و یا  بیش از حد اخم کند. برای گرفتن عکس پاسپورت دومینیکا باید تمام این موارد را لحاظ کنید. بهتر است برای گرفتن عکس ها به آتلیه مراجعه کرده و ذکر کنید که عکس مورد نظر را برای پاسپورت دومینیکا می خواهید. به این صورت می توانید عکس مورد نظر را با توجه به استاندارد های لازم گرفته و آن را ضمیمه پرونده خود نمایید.

مزایای پاسپورت دومینیکا

با دریافت پاسپورت دومینیکا افراد از مزایای آن بهره مند می شوند. مزایای این پاسپورت بسیار زیاد است. به همین دلیل افراد بسیار زیادی تمایل دارند که این پاسپورت را به عنوان گذرنامه دوم خود دریافت کنند. می توان مهمترین مزیت این پاسپورت را ارزان  و معتبر بودن آن دانست. افراد زیادی از این استفاده کرده اند و توانسته اند با این روش بسیار ارزان و معتبر پاسپورت این کشور را دریافت کرده و از مزایای آن  بهره مند شوند. از مزیت دیگر این پاسپورت این است که افراد می توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی پاسپورت خود را در کمترین زمان ممکن دریافت کنند. همچنین افراد می‌ توانند بدون نیاز به زندگی در این کشور و یا انصراف دادن از تابعیت قبلی خود این گذرنامه را دریافت کنند. از مهمترین مزیت های دیگر این پاسپورت سفر به بیش از ۱۴۰ کشور دنیا می باشد که افراد می‌ توانند بدون کوچکترین مشکلی به این کشور ها سفر نمایند.

مزایای پاسپورت دومینیکا

مزایای دیگر

کشور دومینیکا این امکان را به سرمایه‌گذاران خارجی داده است تا بتوانند از طریق سرمایه‌گذاری و با قیمتی بسیار ارزان تابعیت کشور دومینیکا را کسب کنند. برنامه شهروندی در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد و افراد از این سال توانستند پاسپورت کشور دومینیکا را دریافت کنند. از دیگر مزایای دریافت این پاسپورت، معافیت مالی بر درآمد، دارایی و یا ارث می باشد. افرادی که این پاسپورت را دریافت می کنند می توانند از تمام معافیت های مالیاتی بهره مند شوند. همچنین می توانند در کشور دومینیکا اقامت کامل داشته و به زندگی و کار و یا تحصیل بپردازند.

از دیگر مزیت های پاسپورت دومینیکا عدم لزوم حضور و زندگی فرد برای دریافت شهروندی این کشور می باشد. نیاز نیست که افراد برای دریافت این پاسپورت قبل و یا بعد از آن در کشور دومینیکا حضور داشته باشند. مراحل اخذ شهروندی و دریافت پاسپورت محرمانه می باشد و هیچ شخص ثالثی نمی‌ تواند بر روی پرونده افراد نظارت داشته و از اطلاعات درون آن آگاهی پیدا کند. یک مزیت بسیار عالی این پاسپورت امکان اخذ پاسپورت و تابعیت برای همسر و یا فرزندان می باشد. حتی افراد از طریق این پاسپورت می توانند برای والدین و خواهر و برادر خود نیز پاسپورت کشور دومینیکا را دریافت کنند.

سفر به آمریکا با پاسپورت دومینیکا

همانطور که در مطالب بالاتر عنوان کردیم افراد می‌ توانند به کشور های مختلف با پاسپورت دومینیکا سفر کنند. قاره آمریکا و بعضی از کشور های درون آن نیز جزو کشور هایی می باشند که افراد می توانند با پاسپورت دومینیکا به آنجا سفر نمایند. می‌ توان گفت سفر به آمریکا برای بسیاری از مردم دنیا جزو یک آرزو می باشد. افراد زیادی این رویای شیرین را همواره در سر می‌ پرورانند. افراد بسیار زیادی قصد دارند به این کشور زیبا و رویایی سفر کنند و به دنبال راه حلی برای سفر به آن می باشند. اما به دلیل محدودیت های زیاد مخصوصاً برای ایرانیان، دریافت ویزای آمریکا پروسه ای بسیار سخت و دشوار است. ویزای آمریکا برای ایرانیان بسیار پر هزینه و زمان بر می باشد.

سفر به آمریکا با پاسپورت دومینیکا

البته در انتهای کار نیز مشخص نیست که افراد می توانند از این کشور ویزای خود را دریافت کنند و یا خیر. همچنین بیشتر افراد در پایان پروژه خود با شکست مواجه شده و درخواست شان رد می شود. اما یک راه حل عالی برای دریافت ویزای کانادا اخذ پاسپورت دومینیکا می باشد. افراد با دریافت این پاسپورت می توانند ویزای آمریکا را خیلی سریع تر و به آسانی و بدون صرف هزینه اضافی دریافت نمایند. بسیاری از ایرانیان پاسپورت دومینیکا را برای دریافت ویزای آمریکا اخذ می کنند. از این طریق می توانند بسیار راحت تر و سریعتر به کشور رویا های خود بروند.

افراد می توانند از طریق پاسپورت دومینیکا ویزای توریستی تجاری آمریکا را دریافت کنند. این ویزا به نام b1/b2 شناخته می شود. این ویزا به مدت ۱۰ سال اعتبار دارد و افراد می توانند ۱۰ سال با این ویزا در کشور آمریکا رفت و آمد داشته باشند‌. می‌ توان یکی از بی‌نظیرترین مزایای پاسپورت دومینیکا را دریافت ویزای آمریکا دانست که افراد ایرانی می‌ توانند از این طریق به آمریکا سفر کرده و ویزای خود را به راحت ترین شکل ممکن دریافت نمایند. البته این پایان راه نیست. شما پس از اخذ ویزای توریستی کشور آمریکا از طریق پاسپورت دومینیکا می‌ توانید ویزای خود را به انواع ویزا های مختلف تغییر دهید.

به عنوان مثال افرادی که قصد ادامه تحصیل در کشور آمریکا را دارند می توانند ویزای توریستی خود را به ویزای تحصیلی تغییر دهند و به عنوان یک دانشجو در کشور آمریکا به تحصیل و زندگی بپردازند. شما با داشتن انواع ویزا ها می توانید در کشور آمریکا خانه بخرید و در این کشور ازدواج کنید و برای همیشه در کشور رویاهای خود یعنی آمریکا زندگی نمایید.

خرید پاسپورت دومینیکا

خرید پاسپورت دومینیکا

می توان گفت یکی از پر متقاضی ترین و پر طرفدار ترین روش ها برای دریافت پاسپورت دومینیکا خریدن این پاسپورت می باشد. شما به دو روش می توانید پاسپورت دومینیکا را دریافت کنید. روش اول خرید ملک در دومینیکا و  روش دوم اعطای مبلغی به عنوان هدیه به دولت کشور دومینیکا می باشد. در نظر داشته باشید مبلغی که شما پرداخت می کنید به هیچ عنوان قابل برگشت نیست.

افراد بسیار زیادی خرید ملک در این کشور را انتخاب می کنند‌ زیرا با خرید ملک در این کشور می توانند سرمایه اولیه خود را حفظ کنند و بعد از چند سال مجددا آن را به دست بیاورند. از این رو خرید ملک در دومینیکا می تواند یک گزینه بسیار عالی برای افرادی باشد که قصد دریافت پاسپورت دومینیکا را دارند. اما با توجه به فاصله زیاد این کشور با کشور ایران و دردسر هایی که ممکن است برای فروش ملک وجود داشته باشند این روش هم برای ایرانیان روشی مناسب نمی باشد.

شما از طریق پیدا کردن یک حامی یا یک اسپانسر و با پرداخت هزینه ای بسیار پایین تر از خرید ملک می توانید پاسپورت دومینیکا را خریداری نمایید. حامی‌ می تواند با یک مبلغ جزئی این کار را برای شما انجام دهد. دیگر نیاز نیست شما مبلغ های بسیار زیادی را در کشور دومینیکا سرمایه گذاری کنید. این روش یک روش بسیار عالی و کم هزینه برای رسیدن به پاسپورت کشور دومینیکا می باشد. شما با این روش می توانید به سریع ترین حالت ممکن پاسپورت کشور دومینیکا را دریافت نمایید.

ارزش پاسپورت دومینیکا

افراد بسیار زیادی به علت ارزش پاسپورت دومینیکا تمایل به دریافت پاسپورت این کشور را دارند‌ زیرا این پاسپورت جزو پاسپورت های بسیار با ارزش در کل دنیا می باشد. بر اساس آمار های جهانی پاسپورت کشور دومینیکا در سال جدید جزو رتبه ۳۱ دنیا می باشد. یعنی این پاسپورت در کل دنیا جز سی و یکمین پاسپورت معتبر به حساب می آید.

قیمت پاسپورت دومینیکا

قیمت پاسپورت دومینیکا

شما برای دریافت پاسپورت دومینیکا باید یک سری هزینه‌ ها را پرداخت کنید تا بتوانید پاسپورت این کشور را به دست بیاورید. می‌ توان گفت با توجه به مزایای این پاسپورت، هزینه هایی که شما در قبال آن پرداخت می‌ کنید بسیار ناچیز است. افرادی که قصد دریافت پاسپورت را دارند باید مبلغی بین ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار دلار هزینه کنند. این مقدار مبلغ  در برابر مزایایی که این پاسپورت می دهد بسیار هزینه کمی می باشد. افراد بسیار زیادی خواهان دریافت این پاسپورت می باشند. این هزینه کم سبب شده است افراد زیادی تمایل داشته باشند که پاسپورت کشور دومینیکا را دریافت کنند. می‌توان گفت در حال حاضر ارزانترین تابعیت از طریق سرمایه گذاری در کل دنیا پاسپورت دومینیکا به حساب می‌ آید.

برای این که تابعیت دومینیکا را از طریق گزینه های کمک های مالی به دست بیاورید باید مبلغی به اندازه صد هزار دلار آمریکا به صندوق تنوع اقتصادی بپردازید. البته این مبلغ برای فردی است که مجرد می باشد. اگر فردی همراه با همسرش باشد باید مبلغ ۱۵۰ هزار دلار آمریکا را بپردازد. همچنین اگر افراد وابسته نیز در این میان وجود داشته باشند مانند فرزندان مجرد زیر سی سال باید جمعاً ۲۵ هزار دلار آمریکا به مبلغ کل افزوده شود‌. البته این مبلغ دو فرزند را پوشش می‌ دهد. اگر تعداد فرزندان افزایش پیدا کنند برای هر کدام ۲۵ هزار دلار آمریکا اضافه می شود. اگر فرزندان بین سن ۱۸ تا ۳۰ سال باشند برای هر کدام باید مبلغ ۵۰ هزار دلار آمریکا پرداخت کرد.

نظرات در مورد پاسپورت دومینیکا

نظرات در مورد پاسپورت دومینیکا بسیار زیاد و مثبت می باشد. افرادی که از پاسپورت و مزایای آن بهره‌مند شدند و در رابطه با آن نظرات بسیار مثبتی دارند. مخصوصاً ایرانیانی که از طریق پاسپورت دومینیکا توانسته‌اند چند مرحله به دریافت ویزای آمریکا نزدیک تر شده و از این طریق ویزای آمریکا را با روش بسیار راحت‌تر دریافت نمایند. ایرانیان توانستند از طریق این پاسپورت با هزینه های بسیار پایین تری به رویای خود یعنی کشور آمریکا رسیده و در آنجا زندگی خود را شروع کنند.

پاسپورت دومینیکا چیست؟

پاسپورت دومینیکا چیست

دومینیکا یک جزیره بسیار زیبا می باشد که در قاره آمریکا قرار دارد. از نظر موقعیت جغرافیایی این جزیره در قسمت شرقی دریای کارائیب می باشد. این کشور از سال ۱۹۹۳ شهروندی خود را از طریق سرمایه‌گذاری به افراد دیگر اعطا می کند. افراد بسیار زیادی می تواند با هزینه های بسیار پایین پاسپورت کشور دومینیکا را دریافت کرده و مانند یک شهروند این جزیره درون آن زندگی کرده و تحصیل کنند. همچنین از طریق این پاسپورت می‌ توانند در دومینیکا کار کرده و در آنجا زندگی بسیار عالی را سپری کنند. پاسپورت دومینیکا مزایایی به این افراد می‌ دهد که این افراد می‌ توانند از طریق این مزایا زندگی خود را ارتقا ببخشند. بهترین پاسپورت برای افرادی که اهل سفر هستند پاسپورت کشور دومینیکا می باشد زیرا با این پاسپورت می توانند به کشور های بسیار زیادی بدون معطلی و بدون دریافت ویزا سفر کنند.

پاسپورت دومینیکا برای افغانها

تمام مردم دنیا می توانند از پاسپورت دومینیکا استفاده کرده و آن را دریافت کنند. افغان ها نیز از این قاعده مجزا نیستند و می توانند پاسپورت این کشور را دریافت کنند. به دلیل وجود جنگ و شرایط ناامنی که در کشور افغانستان وجود دارد یکی از روش های بسیار عالی برای رها شدن از این اوضاع مهاجرت به دومینیکا و دریافت پاسپورت این کشور می باشد. ۱۴۰ کشور در دنیا وجود دارند که پاسپورت خود را برای مردم افغانستان ممنوع کردند و مردم افغانستان نمی توانند پاسپورت این کشور ها را دریافت کنند. اما دومینیکا از این قاعده مجزا است و افغان ها می توانند به این کشور مهاجرت کرده و پاسپورت آن را دریافت کنند و زندگی خود را در آنجا شروع نمایند.

پاسپورت دومینیکا برای افغانها

اگر مردم افغانستان پاسپورت این کشور را دریافت کنند می توانند به عنوان یک شهروند به صورت دائمی و مادام العمر در این کشور زندگی کنند و از مزایای بسیار عالی آن بهره‌مند شوند. همچنین نسل های بعدی آن ها نیز به صورت رایگان از این مزایا بهره برده و اجازه اقامت و زندگی در این کشور را داشته باشند. همچنین مردم افغانستان با دریافت این ویزا می توانند به مدت شش ماه در بیش از ۱۴۰ کشور در کل دنیا اقامت کرده و به گشت و گذار بپردازند.

امید است با این مقاله توانسته باشید اطلاعات بسیار مفیدی در زمینه دریافت پاسپورت دومینیکا و مزایایی که در اختیار افراد قرار می دهد به دست آورده باشید. همچنین اگر قصد دریافت آن را دارید بتوانید تصمیمی درست و عالی و آگاهانه بگیرد.

سوالات متداول

آیا از طریق پاسپورت دومینیکا می توان به خود کشور آمریکا سفر کرد؟

در جواب این پرسش باید گفت با پاسپورت کشور دومینیکا نمی توان به کشور آمریکا به صورت مستقیم سفر کرد اما از طریق این پاسپورت می توان ویزای کشور آمریکا را راحت تر و سریعتر دریافت نمود. این امکان برای ایرانیان بسیار عالی است.

مدت زمان مورد نیاز برای خرید پاسپورت دومینیکا چقدر می باشد؟

می‌ توان گفت مدت زمانی که افراد باید طی نمایند تا بتوانند پاسپورت دومینیکا را خریداری کنند چیزی بین ۴ تا ۶ می باشد. افراد باید تا ۶ ماه صبر کنند تا بتوانند این پاسپورت را به دست بیاورند.

آیا برای دریافت پاسپورت دومینیکا نیاز به وجود مدرک زبان می باشد؟

برای دریافت پاسپورت نیاز به هیچ مدرک زبانی نمی باشد. افراد نیاز ندارند برای دریافت این پاسپورت به کلاس های زبان مختلف رفته یا آزمون های متفاوتی بدهند.

آیا ایرانیان از طریق پاسپورت دومینیکا می توانند ویزای آمریکا را دریافت کنند؟

در جواب این پرسش باید گفت ایرانیان بسیار زیادی توانسته اند از طریق پاسپورت دومینیکا ویزای کشور آمریکا را دریافت کنند و به این کشور رویایی و زیبا سفر کنند و زندگی تازه ای را در آنجا شروع نمایند.