بله، برخی از مسافرانی که باید بیشتر از 8 ساعت در فرودگاه بمانند یا این که دارای پاسپورت صادر شده توسط کشوری هستند که واجد شرایط انجام ترانزیت بدون ویزا از طریق استرالیا نیست، حتی اگر قصد خارج شدن از فرودگاه را نیز نداشته باشند نیاز به ویزای ترانزیت دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.